Til forsiden

Vores erfaringer med de første havedamme - 2000-2003
Ca. 1.500 liter havebassin

 

 

.
Flot ser det ud......  
- men både over og under "overfladen" i havebassinet kan der opstå problemer -
med parasit og bakterie-sygdomme - nogle meget synlige og andre mindre synlige.


hyggelige omgivelser med vand i haven


send os et par ord hvis du har nogle andre erfaringer end vores beskrivelser herunder


Fiskehejren

En  stor og meget prægtig fugl - vel og mærke i de rigtige omgivelser, 
dvs. ovre i den store sø, der ligger ca. 500 m. væk - og IKKE i vores havedam !!!

Fiskehejren på besøg
Dette billedet er det eneste "bevis" vi har. Det blev taget den 24. dec. 2002, gennem vinduet. 
Tilsyneladende en ungfugl, da den mangler den sorte hængende nakketop. (vi troede hejren var en trækfugl....)

Dette er hvor vi allerhelst ønsker den hen -  i de naturlige søer !!

En fiskehejre har gennem hele 2002 haft et godt øje til vores havedam. Den har næsten hver dag (tidlig morgen) fløjet turen fra søen, hvor den holder til,  herover og taget hele rækken af huse i kvarteret  for, at se hvor den skulle hente sit morgenkomplet, netop den morgen (ca. hver 5. har havedam).
Et flot syn når bare den ville blive deroppe i luften, men det ville den ikke. Vi har set den lande både på naboens drivhus 8 m. væk,  på græsset tæt på dammen og på vores overdækkede brændestabel, bare 3 m. fra huset.
Billedet herover tv. er det eneste billede vi har fået i søgeren, selvom vores kamera har ligget "skudklar" gennem lang tid, så vi kunne få den "på fersk gerning", når den var på besøg - Men hver eneste gang vi har bevæget os det mindste, selv inden for vinduet - har hejren set os ud af øjenkrogen  - og er fløjet øjeblikkeligt !
Hejren havde allerede i forsommeren 2002 fået smag på vores fisk. 

Fiskehejren var på besøg

To af de 25 cm. store guldfisk havde tydelige og meget dybe mærker på begge sider efter kortvarigt at have været byttedyr for fiskehejren, men var tilsyneladende i første omgang sluppet med skrækken - de overlevede dog ikke sommeren, da sårene åbenbart var for store til at kunne læges, inden bakterierne tog fat. En af vores 3 sterletter havde også tydelige bidemærker, men har overlevet og vokset ca. 5 cm. efter oplevelsen - til nu ca. 45 cm.. 
Så resultatet af fiskehejrens besøg tidligt på sæsonen: 2 af de helt store guldfisk døde og resten af dammen var skræmt fra vid og sans i mange uger.

Vi søgte rundt på nettet, og fandt mange gode råd, både her i landet og på udenlandske sider. Nogle anbefalede at placere en kunstig plastic-hejre, fordi  hejren er meget territorialhævdende og så skulle der ikke komme andre...... Andre havde prøvet at sætte net op eller spændt fiskesnører ud i 2-3 m. højde over hele haveanlægget, men alle havde en efterskrift om at det ikke havde hjulpet alverden.......eller endnu værre - at hejren var omkommet i deres "sikringsanlæg" og det var jo ikke lige meningen for den fredede fugl.


Fuglen er flot og i øvrigt fredet ! - Så dette er et sørgeligt syn og ikke meningen.....
- Så hermed en kraftig opfordring til at finde en fornuftig løsning.
(billedet er "lånt" på en anden hjemmedam-side)

Men på Benn's hjemmeside fandt vi en tilsyneladende fornuftig løsning på vores fiskehejreproblem, grønne plasticstokke og fiskesnøre (se vores side med forskellige Link

Fiskehejren var på besøg
Efter ca. 6 uger var roen vendt tilbage - EFTER vi havde sat HEGN op rundt om næsten hele dammen
40 cm. lang Sterlet fik sig vredet sig løs og overlevede

Fiskehejre sikring

6 stk. 1 cm. tykke plasticstokke er sat solidt 30 cm. ned i jorden 3/4 rundt om dammen, og derefter er der spændt tynd 0,5mm. fiskesnøre ud  i 3 højder 20, 40 og 60 cm. over jorden. Og efter nogen tid lagde vi faktisk ikke mærke til de mørkegrønne tråde, der nu var afbleget til lyse tynde tråde.
Der var ikke spændt fiskesnøre hele vejen rundt - dels fordi vi fodrer fra terrassen og dels for at kunne nyde synet uden fiskesnører OG  vi regnede bestemt ikke med - at en meget sky fiskehejre ville spankulere helt ind på terrassen bare 2-4 m. fra huset  !
Men det gjorde DEN altså, den 24 dec. om morgenen (det var før frosten satte ind, og lukkede for spisekammeret)

Så når frosten er forsvundet bliver der sat et par stokke mere i jorden, med fiskesnører således at dammen er lukket af - desværre nødvendigt.

Nødvendigt - fordi den dag billedet th. blev taget, nåede vores husven, at spadsere helt ind på terrassen og gå hen til netop det lille stykke - hvor der IKKE var blokeret for adgang, og så var der jo frit slag til at fange og gnave godt og grundigt i 2 af de store guldfisk. 
Vi er spændt på om de 2 har overlevet, når isen smelter og det bliver forår (2003)........  

Fiskehejren på besøg 24 dec.

 

Fiskehejren på besøg Fiskehejren på besøg

18 april 2003: Isen er væk, foråret er kommet
- dammen udvidet, og de 2 store guldfisk, har overlevet....

........til trods for de sår, de fik den 24. dec. af Fiskehejrens besøg på vores terrasse.


Vinterbeskyttelse 
(Frostsikring i 2001-2002 inden vi fik KOI'er)

Nu vi er ved VINTEREN, så placerer vi en "flamenco lufthætte" (ca. 100kr.)  i midten af bassinet forankret til en sten på bunden således at bundgasserne kan slippe uhindret op gennem den isolerende hætte.
En luftpumpe (akvarie-luftpumpe, ca. 200kr.) kører hele døgnet, dels for at cirkulere det lidt varmere bundvand (1 m. dybde) rundt i bassinet og dels for at ilte.
Dette har nu fungeret ved os i 2 vintre og alle fisk har overlevet vinteren.

(pas på ikke at slukke for pumpen når der er frost, fordi vandet så stiger op i slangen og fryser i overfladen - indvendigt som en prop -  det koster pumpens membran eller en ny pumpe)

Vi har hørt om en anden mulighed: Når isen har lukket dammen helt til, så pumper man noget af vandet op, således at der bliver en luftlomme under isen, dette skulle virke isolerende, men om bundgasserne kommer væk ved vi ikke... vi har dog ikke afprøvet denne idé, men den er hermed givet videre....


Rimter el. Guldemder:
(dem har vi ikke længere)

Rimten er en hurtig fisk, der hovedsagelig lever af, at jage insekter, myg o.l. på -og over overfladen, samt fiskeyngel, larver og andet levende/spiseligt i vandet - de er konstant i bevægelse og vores erfaring efter et år med dem i vores dam er, at de er sky, meget sky - endda....

Vi købte dem sommeren 02, for det kunne da være spændende at iagttage, når de sprang op over vandoverfladen efter myg og andre insekter......
Vi havde ikke kunnet læse noget forud om hvorvidt de var rolige el. sky... desværre - for de var sky fisk....
Og dermed er vores andre fisk også blevet sky !!  - fordi - når nogle af fiskene flygter, ja så ændrer ellers rolige fisk adfærd til - også at være sky..... så enden på dette problem blev, at de 5 rimter der var tilbage, blev aflivet i april 03 - Og det virker allerede nu, en lille uge efter, som om resten er blevet mere fortrolige, og kommer frem når vi nærmer os dammen, i stedet for at flygte til fjerneste ende af dammen.
(Så mon ikke også det ender med, at vi køber koi'er her i foråret, nu vi har fået den nødvendige ro i havedammen.)


3 af vildbasserne


Beregning af pumpeydelse (output - vandflow)

Den teoretiske beregning er noget forskellig  fra den virkelige verden.

Et lille regnestykke (teori på det nye bassin):
Bassinindhold på ca. 4200 l.
Pumpen er en Oase 10000
 kapacitet ca. 9000 l./tim. ved 0 meters højde
Løftehøjde ca. 70 cm. (over vandoverfladen)
1½" slanger, ca. 2,5 m. længde, forventet tab ca. 5%.
 = en teoretisk gennemstrømning på ca. 6850 L. i timen, eller en teoretisk total vandudskiftning ca. hver 45 min..

Men virkeligheden, når man måler på de faktiske forhold med fittings der er tilpasset til de 40mm. - er lidt anderledes:
Fordi tabet i slangen (40mm.) tilsyneladende er på 1600 l/tim. (ca. 25%) og hertil skal lægges tryktabet i vores biofilter (Filtoclear 11.000) som er på ca. 1400 l./tim. - så slutregnskabet = 3800 liter/tim. ud i bækken (en del mindre end forventet......men dog stadig lige nok, til at holde rimeligt klart vand)
(Den smarte drejestuds på pumpen - smid den over skulderen, hvis ikke den er absolut nødvendig og sæt i stedet din slagetilslutning direkte på pumpen - for drejestudsen koster, ca. 300 l./tim. i tab! )


Lidt om vores første installation 
(der ikke fungerede alt for godt ved os):

Vi havde i de første 2 år en mindre pumpe, Gardena på ca. 1500l./t. (pumpede for lidt vand til vores nye bækkeløb og for lille gennemstrømning af "biofilter")
Et dertil koblet Powerflo forfilter (placeret på bunden), der faktisk altid var møgbeskidt, selvom det var halvstort og vi rensede det hver uge - noget andet var, at skidtet jo blev i bassinet i større el. mindre grad, vi mener det må være bedre, at få affaldstofferne helt væk.
Et "biofilter", Tetrapond 5000, der ikke fungerede, da hele filteret var konstrueret omvendt ! -  i.f.t. de mere "halv- og helprofessionelle" biofiltre.

Resultatet: Meget svingende ammoniak og nitrit forekomster - og vores deraf, flere forgæves forsøg på at rette det op med kemiske tilsætningsstoffer, købt i dyre domme og uden den store virkning i øvrigt.....


Se vores nuværende installation, der helt enkelt virker..... og - virker helt enkelt !

 

 

De tidl. havedamme

1.500 liters havedam

4.500 liters havedam

Fiskene i havedammen

Biofilter og pumpe

Vores havedam erfaringer

Havedam foto's

Andre dyr v. dammen

    Sidste NYT


Den første Koidam

19.000 liter koidam

Store billeder

Biofilter og pumpe

Vores koi'er

Koi fodringshygge

Koi gydning

Vores erfaringer

Sådan startede det


Planlægn. af NY KOI dam

Start på NY Koi dam

Koidagbog for 2004

Koi dagbog for 2005

Koi dagbog for 2006

Biofilter og teknik

Karantænekarret

Mikroskopet

Links

Vidste du at..?

Skriv i vores gæstebog

Starten på en Japansk inspireret have i 2004

Have dagbogen 2004

Have dagbogen 2005

"Japanske" vækster

Japanske havebøger

Japanske besøgshaver

Foreningen NIWA


 

 Sidst opdateret: 25. September 2007

 
 
ZIP Stat
Flere...

Hit Counter