Til forsiden

Vores erfaringer med installation af pumpe og biofilter
i de første havedamme - 2000-2003

 

 

 

Pumpe, biofilter og "frostsikring".

Ren havedams hygge


Vores nye installation, der helt enkelt virker og..... virker helt enkelt:

Da vi har meget tilfredse med tidligere installation i den lille gamle havedam, var det naturligt for os, at køre videre med dette system i den nyanlagte havedam på nu ca. 4200 liter, blot i en noget større udgave.

Baggrunden for udskiftningen i april 03, til det nye og noget (meget) kraftigere system, er hovedsagelig fordi den ny dam nu har fået 11 stk. 15-45 cm. KOI'r,  som nye indbyggere - og vi efterfølgende måtte konstatere, at de roder noget mere, end guldfisk, hovedsagelig pga. at vi har bevaret en lavtvandszone med et lag af ral 6-12 mm. som de fouragerer i (læs: roder meget i) - hele tiden. 
Det overvejer vi nu at lave om på, dvs. hvis vi havde gjort os det klart INDEN ombygningen, at vi ville have koi'r i vores havedam, ville vi have valgt at lave noget større dybvandzone og ingen el. kun en meget lille lavtvandszone. Så vores sommerferie 03 kommer nok til at gå med at lave dammen om engang mere i år


Et lille regnestykke (teori på det nye bassin):
Bassinindhold på ca. 4200 l. Pumpens kapacitet ca. 9000 l./tim. ved 0 meters højde
Løftehøjde ca. 70 cm. (over vandoverfladen)1½" slanger, ca. 2,5 m. længde, forventet tab ca. 5%.
 = en teoretisk gennemstrømning på ca. 6850 L. i timen,
eller en teoretisk total vandudskiftning ca. hver 45 min..

Men virkeligheden, når man måler på de faktiske forhold med fittings der er tilpasset til de 40mm.
- er lidt anderledes:
Fordi tabet i slangen (40mm.) tilsyneladende er på 1600 l/tim. (ca. 25%) og hertil skal lægges tryktabet
 i vores biofilter (Filtoclear 11.000) som er på ca. 1400 l./tim. - så slutregnskabet = 3800 liter/tim.
ud i bækken (en del mindre end forventet......men dog stadig lige nok, til at holde rimeligt klart vand)
(Den smarte drejestuds på pumpen - smid den over skulderen, hvis ikke den er absolut nødvendig og
sæt i stedet din slagetilslutning direkte på pumpen - for drejestudsen koster, ca. 300 l./tim. i tab! )


Den nye vandpumpe:

Databladet:
Er en 220v. bundsugende pumpe, Aquamax 10000 fra (Oase). 150 l./min. (ca. 9000 l. pr. tim.)
Den sluger alt op til ca. 8 mm. og pumper i vores tilfælde, det op i en højde af ca. 70 cm.,
(max. løftehøjde 360 cm.) over vandoverfladen til...

Oase aquamax 10.000Oase aquamax 10.000


 

Det nye Biofilter:

Databladet:
Er et Filtoclear 11000 (Oase) med indbygget UV-lys på 11W. 
Selve biofilteret  fungerer både som cyklon filter, mekanisk og biologisk filter, med en samlet
filteroverflade på 15,3 m2

Vi har placeret det helt oppe ved bækkens udløb (ca. 70 cm. over vandoverfladen),
så det er nemt at komme til for rengøring og eftersyn. 

Filteret er  meget rengøringsvenligt og smart indrettet, pga. det indbyggede håndtag, som man
"svapper" op og ned, indtil filterelementerne er spulet rene af det gennemstrømmende vand fra
pumpen, der under rengøring ledes ud gennem en studs til haven. 

Man kan foretage rengøringen i "det stiveste puds" for der skal IKKE adskilles noget, ej heller stoppes for hverken pumpen el. filteret under rengøringen - det hele varer kun ca. 1-2 min. pr. uge.

 

Oase filtoclear 11.000Oase aquamax 10.000Oase aquamax 10.000 gennemskåret


Vores tidligere installation, der (også) helt enkelt virkede og..... virkede helt enkelt:


Vi anvendte flg. installationer (i den gamle havedam på ca. 1200 l.) i øvrigt efter megen søgning på nettet og andre steder for forskellige alternativer.


Et lille regnestykke (teori på det gamle havebassin):
Bassinindhold på ca. 1200 l. Pumpens kapacitet 3500 l./tim.
Løftehøjde ca. 70 cm. (over vandoverfladen) 1½" slanger, ca. 2 m. længde (tab ca. 5%)
 = en gennemstrømning på ca. 1500 L. i timen, eller en teoretisk total vandudskiftning ca. hver 1 time.
(vi har ikke målt på vandgennemstrøningen)


Pumpen:

Aquamax 3500 l./t.  og en max. højde160 cm. over vandoverfladen til...

Ellers samme data som 10000 (ovenover )


Det gl. Biofilter:

Var et Filtoclear 3000 (Oase) med indbygget UV-lys på 9W, og en filteroverflade på 5,6 m2
Selve biofilteret  fungerede både som cyklon filter, mekanisk og biologisk filter, med en samlet
filteroverflade på 15,3 m2 Ellers samme data som 11000 (ovenover) 

Oase aquamax 10.000


Efter at have døjet med alt det "forkerte" grej i godt 1 år, blev vi nu meget tilfredse. Der var KLART vand i bassinet, biologien fungerer og uden at vi skulle bruges alverdens tilsætningsstoffer i vandet (PH-sænker, salt, osv..)


Frostsikring om vinteren:

"Frostsikring" om VINTEREN: klarer vi ved at placere  en "flamenco lufthætte" (ca. 100kr.)  i midten af bassinet forankret til en sten på bunden.
Det betyder at evtuelle bundgasser kan slippe uhindret op gennem den isolerende og isfri hætte.
En luftpumpe (akvarie-luftpumpe, ca. 200kr.) kører hele døgnet, dels for at cirkulere det lidt varmere bundvand (1 m. dybde) rundt i bassinet og dels for at ilte.
Dette har nu fungeret ved os i 2 vintre og alle fisk har overlevet vinteren.

(Pas på ikke at slukke for pumpen når der er frost, fordi vandet så stiger op i slangen og fryser i overfladen - indvendigt som en prop -  det koster pumpens membran eller en ny pumpe)

vintersikring af havedammen

 

 

De tidl. havedamme

1.500 liters havedam

4.500 liters havedam

Fiskene i havedammen

Biofilter, pumpe teknik

Vores erfaringer

Havedam foto's

Andre dyr v. dammen

    Sidste NYT


Den første Koidam

19.000 liter koidam

Store billeder

Biofilter og pumpe

Vores koi'er

Koi fodringshygge

Koi gydning

Vores erfaringer

Sådan startede det


Planlægn. af NY KOI dam

Start på NY Koi dam

Koidagbog for 2004

Koi dagbog for 2005

Koi dagbog for 2006

Biofilter og teknik

Karantænekarret

Mikroskopet

Links

Vidste du at..?

Skriv i vores gæstebog

Starten på en Japansk inspireret have i 2004

Have dagbogen 2004

Have dagbogen 2005

"Japanske" vækster

Japanske havebøger

Japanske besøgshaver

Foreningen NIWA


 

 Sidst opdateret: 25. September 2007

 
 
ZIP Stat
Flere...

Hit Counter