Til forsiden

Dagbog koidam 2007 (side 1)
En dagbogsfortælling om udviklingen i vores Koidam med ca. 25 Japanske koikarper,
bio filterteknikken og vandkvaliteten- bygget på EGNE erfaringer

 
 

 

2007 dagbogens:  side 1    side 2     side 3   side 4   side 5

På denne 1. side i 2007-dagbogen handler det om:

- vinterens komme i hyggedammen (hvis den kommer..)
- ombygning og flytning af karantæneinstallationen
til "Koiwater-baren"
- og så selvfølgelig glæden ved vores koi i havedammen


4. januar 07
(11.20 i dammen nu og karantænekarret blev lukket i dec.)

Selvom det er blevet koldt udenfor - behøver livet jo ikke at gå i stå - vel..
Der er altid ét eller andet, der kan fintrimmes på eller nye koi-planer gennemtænkes,
så dét er klar, til den kommende sæson
(eller inden...)

Ved os er det - udover gennemlæsning af spændende artikler i "gamle" koimagasiner, der ikke
blev studeret grundigt i selve højsæsonen - blevet tiden til næste større "hyggedamsprojekt"
Det bliver en ny karantæneinstallation i vores murede garage, med start på lørdag den 6. jan.

Vi havde oprindeligt en idé om, at køre videre med vores nuværende karantænekar på ca. 1.600 liter og
holde en vandtemp. på ca. 23
0 C, og fuld fodring der, hele vinteren igennem, indtil april 2007.

Fordi:
Vi gennem 2006 har eksperimenteret "lidt" med vokse-evne
(tilvækst) set i fht. temperaturen, vandkvalitet
og fodermængde, og har fundet frem til ved os, at der virkelig kan lægges nogle cm. på kropsform,
i både længde, bredde
, højde og skinkvalitet, på nye koi, hvis:
- der holdes en meget konstant temperatur på ca. 24-25
0 C,                                 
- der tilsættes masser af ilt i vandet, suppleret af et velfungerende modnet bio-filter, 
- der sikres konstant gode vandparametre,                                                         
- bla. gennem passende regelmæssige vandudskiftninger,                                       
- samt at der fodres passende kraftigt med et godt kvalitetsfoder.                           

Det gamle setup:
- vi havde ca. 1.800 liter vand i alt (bassin + filter),
- der var monteret med et mekanisk filter (Oase Filtoclear),
- et effektivt vandflow på ca. 2.500 liter/time (Oasa Aquamax 3.500),
- et biofilter med ca. 120 l. kaldness K1 (i en 200l. regnvandstønde),
- en BIO-UV monteret derefter (Delta-UV 5m3)
og det gav rigtig godt koivand i karantænekarret

Der var ingen parasitter, ingen sår, ingen stress - "kun" en generel formidabel tilvækst og glade koi.


De er nu oppe på hele 29, 36 og 37 cm. (en tilvækst på 12 til 18 cm. på kun 4½ md.)

Læs evt. mere om vores andre eksempler på flot tilvækst her


"Nogen" kalder os "nørder"... og det er vi jo nok også  ;-)

Vi er faktisk "lidt bidt" af: at forsøge at forudsige situationer og/eller observere på hændelser i koidammen,
at afprøve tingene selv, at drage konklusioner og udlede egne erfaringer og ofte finpudse vores setup,

for at skabe endnu bedre betingelser for vores levende svømmende væsener.

 Og man har et standpunkt, til man tager et nyt - og det har vi gjort
(selvom vi har haft succes med bla. vokserate, i det gamle karantænebassin)

Så gennem en uge i dec. 2006. sænkede vi derfor temp. i karantænekarret, fra ca. 23.50 ned til ca. 160
for at tilpasse temp. mellem karantæne og hyggedammen. Da temperaturerne var ens,
flyttede vi de 5 koi, vi havde i karantænekarret, over i dammen og lukkede så ned.


Udover, at det nye bassin i garagen skal fungere som karantænefacilitet ved nyindkøb og til
sygdomsbehandling af enkeltindivider, skal det også i nogen udstrækning
anvendes til at forøge tilvækst og farve på få - men udvalgte koi.

Det er faktisk ret spændende at udvælge mindre koi og så følge dem gennem,
én af dig selv i scenesat, kraftig vækstperiode, hvor de virkelig "rykker fra land"
og samtidig gerne skulle udvikle farvedybde og mønster i den retning som man håbede på.

Det nye vokse/karantænekar bliver etableret med et pumpefødt Bakki Shower med Bacteria House.
Vi har ved selvsyn set værdien af dette bio-medie ved Momotaro, i form af tilvækst og flotte farver på koi
- bla. på grund af de meget lave værdier i TDS og ORP, samt den stabile Kh og Ph som
dette enestående bio-medie giver - hvis det anvendes korrekt, vel at mærke !

Da vi besøgte Momotaro i okt./nov. fik vi en lang snak med Daisuke (sønnen) om Bacteria House mediet.
Bla. om deres erfaringer med nødvendig mediemasse ifht. vandmængde og minimum vandflow
for at opnå den fulde, og ret enestående effekt - af dette mekaniske og biologiske medie.

Det nye karantæne og/eller vækstkar regner vi med at grave ca. 80-90 cm. ned under gulvhøjde,
derefter placeres det gamle glasfiberkar dernede, der isoleres rundt om, mod jorden og derefter
ligeledes i glasfiber, bygges ca. 80-100 cm. op i højden, over gulvet.

dvs. længde x bredde indvendig er fortsat 205 x 120 cm, dybden bliver 160-170 cm.

Dette giver os en vandmængde på ca. 4.000 liter.

Der bliver monteret en Sequence pumpe der effektivt kan lev. ca. 8-12.000 liter/t.
op til Bakki Showeren, der bliver fyldt med Bacteria House i 3 lag.
Dette giver en effektiv "turn-over" på hele vandmassen, for hver ca. 20-30 min. i filteret.
Fra Bakki Shower'n løber vandet gennem en 63mm Delta BIO-UV retur til karret.

Det nuværende 50 mm. bunddræn bliver udskiftet med et 110mm. og via reduktion til 63/45 mm.
forbundet til Sequence pumpen
(monteret tørt) der via 45/63/110 mm rør pumper op til en
Bakki Shower med Bacteria House medie.
Vi får bygget Bakki Showeren selv, i rustfrit stål, tilpasset vores behov
(3 tower på 60X30x35 cm).
Der bliver monteret en overfladeskimmer, som formentlig bliver tilsluttet til 110 mm. røret
fra bunddrænet via en skydeventil og Y-rør

Pumperørføringen bliver lavet i 63/110 mm. rør for at mindske flowtab i rør og ventiler.

Pumpeflowet på de ca. 4.000 liter i karret, vil svare til ca. 10.000 effektiv vandmasse.

Vi forventer ikke ekstra tilsætning af luft (ilt) via en separat luftpumpe, da vi regner med, at den store
iltning der sker i Bacteria House mediet, kan klare behovet
(det vender vi tilbage til, når det hele kører)

Selve rummet ér isoleret i murene, men bliver isoleret mod loftet (det er det ikke dd.) og derefter
sandsynligvis beklædt indvendigt med lyse eternitplader hele vejen rundt på væggene.
Til foråret bliver der monteret ovenlys i taget
(som et stort prisme i glas) derudover
bliver hele den ene sidevæg lavet i dobbelte klare acrylplader for at sikre nok lysindfald.

Mht. opvarmning havde vi forestillet os at montere en varmepumpe som luft/luft, da de i dag kan
fås med en effektivitet på 1:3 og helt op til 1:5. Dvs., ved et strømforbrug på ca. 1 kwt. kan der
effektivt hentes ca. 5kwt. varme ud af den omgivende luft og dette kan fint dække vores behov.
Samtidig opnår vi den fordel ved at opvarme luften, at der bliver en mindre fordampning og dermed
mindre kondensering mod kolde flader, fordi rumtemp. vil være lidt varmere end selve vandtemp.


6. januar 07
(Start på ombygning af garage til karantæne)

Så fik vi taget hul på vinterens projekt - ombygning af garagen til "karantænestation"


lidt rodet opmagasinering, inden vi gik i gang

 
det gamle karantænekar, på gavlen af huset


med den gamle filterinstallation, med Delta BIO-UV'n på returløbet fra kaldnes karret.....   
Det er dette kar der flyttes...til:

Garagen der nu er ryddet, så belægningsstene tages op


Koibasserne hygger sig, mens det "tunge skyts" køres ind, helt "tilfældigt" var Søren lige i nabolaget....

Dorthe og Sonny kom også forbi i nogle timer - herligt !


en minigraver og en motorbør - så sker der noget.. især i de første 50 cm. sand.....


.....lige indtil vi rammer ind/ned i en MEGET bred støbt sokkel i ca. 50 cm. dybde og 1 m. ned, der skulle
noget mere "heavy værktøj" til. Så en "halvstor" slaghammer på 120 kg. blev hentet, og monteret på
minigraveren, så kunne soklen bare komme an - efter ca. 1½ time var vi igennem til 1 m. dybde...


....og soklen blev rettet af + bla. en "lille" betonklods på ca. 300 kg. blev løsnet og findelt.
Nu kunne selve bunden endelig rettes op til vandret i 1 m. dybde, mens klokken var blevet "ret sent"


7. januar 07
(karantænekar flyttes og beklædes med flamingo)

Uden varsel midt formiddagen dukker der en koitosse fra Odense op og med ordene:
"skal vi så komme i gang"


karret vejer som et "ondt år" og blev derfor flyttet med minigraveren
Søren styrer minigraveren - mens Jobbe og jeg tager den "hårde tørn" med at holde os fast til karret..


Det placeres i indkørslen, hvor karkanten rettes til, så der senere kan støbes sider ca. 90 cm. op, i glasfiber.

Og så havde vi lige besøg af Jesper og Mathilda fra koiklubben, besøget var aftalt inden vi havde
besluttet, at denne weekend skulle bruges i karantænebyggeriets tegn.

(håber I fik lidt ud af det - trods alt, ellers gør vi det om en dag, hvor der er lidt mere ro!)


Der skulle monteres nyt 110mm bunddræn og beklædes med flamingo, det kan en motorsav da
godt bruges til, at skære de 150mm. blokke i passende stykker - men for fa... et svineri/snevejr

Laila kom ud og fortalte, at Benjamin fra koiklubben havde ringet: han ville gerne komme forbi
og hjælpe med hvad der nu var, at give en hånd med til - friskt gået !

(i øvrigt første gang at vi har snakket med/mødt Benjamin)
  

   
Isoleringen tilpasses til karret inden det bliver sænket ned i hullet. Så nu er det isoleret med
150 mm i bunden og på alle sider.

 Så er vi klar til at sænke det færdigt isolerede kar ned...

...efter at vi 4 "kloge" koitosser havde "moslet rundt" med og i flamingo plader og afsavede stumper i et
par timer, kun afbrudt af lidt frokost i køkkenet og lidt "bakterie-diskussion-nørderi"
var vi klar til at sænke herligheden ned i hullet.


Karret er på plads i hullet  -  110mm. røret fra bunddrænet ses i h. side af billedet

Og isoleringen af de 2 sidste lodrette sider kan færdiggøres


Sand på begge sider af 150mm. isoleringen, så går dét kar igen vegne


Lidt finpudseri/stampen sand rundt om karret og

JOB DONE !!  - Lad os så få den veltempererede Belgiske Leffe Brüne - serveret

 
Åh'e ja - der er lige lidt oprydningen udenfor......

Det må nu vente til i morgen, klokken er 18 og det er bælgravende mørkt.
og vi har lukket garageporten
(så kan vi ikke se det)

En mega-stor tak til: Sonny og Dorte, Søren, Benjamin og Jobbe !!

Knoklearbejdet er nu overstået - herligt !


De næste faser er ren hygge, med at få bygget siderne op i glasfiber, ca. 100 cm. op
over gulvhøjde, så den endelige dybde indv. i karret bliver ca. 170 cm.
Det tager vi fat på en af dagene, efter fyraften.


10. januar 07
(siderne tilpasses)

Siderne er 40 mm. tykke, 4mm. glasfiber indv.- og udvendigt, med en polyskum-kerne


De gamle låger fra det store gl. rækkefilter, tilpasses
og skal anvendes som siderne over jordhøjde


12. januar 07
(Storm over Danmark og siderne tilpasses)


stormen rodede godt rundt i hyggedammen, eller rettere bobleplastic'n på overfladen

Vi havde ellers som sidste år, lagt en fyldt vandslange ud over og så et par store net, men vinden
havde godt fat i det hele, så det var blæst over i den ene side af dammen.
Det varede heldigvis kun et par min. at reetablere.


I karantænerummet bliver siderne over jordhøjde rejst og de glasses sammen i hjørnerne


Først glasses bunden af siderne på toppen af det gl. karantænekar udvendigt
og derefter glasses siderne sammen i hjørnerne indvendigt.

Hjørnerne forstærkes yderligere med 1/4 cirkelslag af et 110mm. rør, inden der glasses 2. gang.


de runde hjørner giver en flottere finish, fordeler trykket, forbedrer styrken og vandcirkuleringen.


13-14. januar 07
(Siderne glasses indvendig og udv. på hjørnerne)

De nye sider glasses udvendigt på hjørnerne og indvendigt i bunden i samlingen (top af det gamle kar)


Hjørner laves                                                          siderne glasses sammen

Samtidig blev der lagt en regel (45x95) ned i en 15cm. bred våd glasfibermåtte på karkanten, og måtten blev bukket 10 cm. ned, indv. i karet og glasset fast til den indv. side.

Det havde nok været nemmere at bygge det hele i nye fundablokke og glasfiber, men dette var billigere  :o)

Lørdag over middag kom Kurt og Jytte forbi, for lige at "snuse" i et par-4 timer. De skal også
til at lave nyt indvendigt karantænekar.
Så efter lidt filternørderi i garagen, brød og kaffe indenfor - fat i telefonen ved 5-tiden - ringe til Inger
og Kurt i Storring, for lige at høre om ikke:  ...vi alle 4 lige - kunne komme et smut forbi
og se deres nybyggede indv. karantæne faciliteter, og samtidig få lidt inspiration og et par staldfiduser...

 Efter ca. 1 times "inspektion" i den flotte karantænekælder, og udveksling af ideér
havde Inger lavet kaffe - smadderhyggeligt
(håber ikke jeres gæster led for meget..)
Tak for kigget !


Vi har lukket den åbne side af garagen af med armeret plastic, dels for at holde på varmen når vi malede
med polyesteren og dels for ikke at få slibestøv ud over hele haven.
Hmmnnn.... skal ellers love for, at dét blev indenfor !!

......Ej BLÅT til lyst.......

i både slibestøv og topcoat.


malerarbejdet er godt i gang

Vi bruger en alm. 2 komponent topcoat (polyesterbaseret) og spørg lige -
om det stinker fælt - vi hader det malerarbejde...Her er vi næsten færdig med malingsarbejdet, mangler kun bunden - jubiii

Bunden er også malet færdig og det hele er hærdet op - jubiii

Den endelige vanddybde blev 170 cm. (godt 4.000 liter)

 


15-20. januar 07
(Skillevæg sat op og isolering færdig)

Vi har fået støbt soklen på den 2 m. åbne side mod haven, som der skal monteres en glasvæg på.
Garagen er blevet delt op i 2 med en isoleret skillevæg, der bliver malet i en lys farve.

Loftet er isoleret med 100 mm. Rockwool.

Vi regnede faktisk med at hulmuren var isoleret - men det var den ikke - opdagede vi i dag...

Så i dag lørdag, gik jagten på flamingokugler til hulmurs-isolering - ikke til at opdrive - men der er jo
altid "nogen" der kan hjælpe med at fremtrylle "noget" - Tak for hjælpen Søren !
Nu er hulmuren blevet isoleret med ca. 800 liter flyvske små flamingokugler, der blev
hældt op i hulmuren med en 2 l. tupperware kande, dvs....
..."bøj og løft armen" ca. 400 gange på et par timer - armene kan nu nå jorden.

Der er trukket installationskabel til bla. 240 volt stikkontakter
(pumpe og evt. BIO-UV, 3 lampesteder, tænd/sluk ur og en varmeblæser på sin egen fase)

Rockwollen er lagt på plads mellem spærene, dampspærren er fæstnet under isoleringen.


og loftet er nu halvvejs færdigt                                  Bakki Shower'n skal placeres i højre hjørne
(afløb/overløb til kloak kommer ud til venstre på det venstre bill. herover)


03. februar 07

De sidste ca. 14 dage er gået med at:
- lave loftet færdigt
- få gulvet rettet endeligt op

- montere 230v. til afbrydere, stikkontakter og loftsrosetter
- inddække selve karret på de lodrette sider med profilerede træplader
- montere skimmer, overløbsrør og afløbsrør


Det tidligere ret skæve gulv er rettet op, og fliserne kan lægges ned igenDet armerede plastic der midlertidigt var sat op, er udskiftet med en støbt sokkel og 2 flerlags Plastmo plader


de 2 stk. 10mm. Plastmo plader er monteret og det luner indendøre

Loftet er færdigt, og strømmen er monteret
(og man kan aldrig få for mange stikkontakter, har vi erfaret)


1. - er til en 2kw. varmeblæser (egen fase 1).
2.
- er til pumpe, BIO-UV, et 300w. akvarievarmelegeme + et ekstra stik. (fase 2).
4. - er til 3 spotlamper i loftet, og kontakt til et døgnur (lysstofrør over karret) (fase 2).
3. - er to ekstra stikkontakter. (egen fase 3)


I hjørnet til højre skal Bakki Showeren monteres på væggen over karret


Karret er beklædt med resterne af listerne fra loftet og div. rør
er monteret og "glasset" fast inde i karret


Billede tv. indv. i karret:
nederst afløbsrør til delvis tømning, th. over dette er overløbsrør (begge i 50 mm.)
og øverst tv. skimmerrør i 63 mm.

Der er blevet ryddet op i den rest. 1/3 del af den tidl. garage, skillevæggen er isoleret og plader mont.
(så nu er den del færdig)


09. februar 07
(Bardisken er næsten klar til montage)


Vi er færdige med at lakere træet på både under- og overside, først med en 50% fortyndet
terpentinbaseret lak, derefter 3 gange strygning.


alle 4 skråtskårne hjørner skal fuges med en ca. 7mm. bred sort gummifuge (som et skibsplankedæk)

For -og bagkant er afrundet, så man rigtigt kan hænge ind over, og "koimutti" har
allerede indkøbt barstolene der skal stå derude.

Vi har også fået lamineret 6 af de store koi billeder (Jap. showvindere) fra den ene af de
plakater Kjell havde med hjem fra sin Japantur i efteråret (36 x 62 cm.)
Tak til "Mr. Asagi"


12. februar 07
(der kom en mail....)

...fra Japan med et lille billede af en lille Tancho Kujaku,
sådan en har Laila snakket om i   l  a  n  g     t  i  d .  .  .


så når den kommer hjem og er fri af karantæne og KHV-check, hentes den hjem til
at udsættei koiwater-baren, sammen med de andre 4-6 stk. vi påtænker.


18. februar 07
(Så er vi næsten færdige)

Alle hjørnesamlinger er fuget med en sort gummifuge og træværket er færdiglakeret.


med i alt 7 gange lak, så det er vandtæt og finish på toppen.

"Bardisken" (trækanten) har vi skåret af 2 stk. 27mm. tykke (61x300cm.) køkkenbordplader i bøg.
(teak i de tykkelser og længder synes vi blev for dyrt... der skal jo lissom også være råd til lidt nye koi - altså)

Efter udskæring og afrunding af hjørnerne mm. er de teak-spritbejset og lakeret 1 gang med en
50% terpentinfortyndet lak, fint slebet og derefter 2 gange overalt
inden de blev lagt ned i en flydende gummifuge og skruet fast til 45x95 reglen nedenunder
(reglen er glasset fast til toppen af karret).

Alle skruer er undersænket 10 mm. og derefter proppet med træpropper.
og herefter lakeret yderligere 4 gange (i alt 7 gange lak).


1 = 10 mm. indstilleligt undersænkningsbor,  2 = 10 mm. propbor.
(lidt specialværktøj fra tiden som fritidstræbådebygger)
cirklerne - det færdige resultat - ingen synlige skruehuller.

Den næsten færdige koiwater-bar.


Der er hængt lidt "hyggedams-stemnings-koibilleder-fra-Japanturen-2006" op.


Fileret skal placeres på væggen i hjørnet mellem koibillederne


21. februar 07
(Så fik vi lavet lidt temperaturstyring)

Vi sætter ikke et varme-genindvindings system op, som vi ellers havde overvejet. De ca. 5.000 bobs
et varmeanlæg koster, kan vi altså købe megen alm. strøm for
(til en alm. varmeblæser) og så
måske osse lige.. en ekstra ny koibasse..

Selve temperaturstyringen er bygget af lidt "tilfældige" stumper, fra kedeldragtens lommer....


..en kasse, en Danfoss EKC101 (programmerbar elektronisk regulator), en stikkontakt
til indbygning, et 13Amp relæ, lidt ledninger og en føler (PTC-modstand)


Her er hullerne til displayet og 220v stik skåret ud og hele molevitten er monteret

Så mangler der bare en "køkkenbordsafprøvning".....


Testopstilling og kalibrering foregår på køkkenstolen og gulvet med 2 kopper vand,
en med varmt og en med koldt vand samt en lampe inde fra stuen.

...klapper sig lidt på skulderen - det virkede.

Her er regulatoren indstillet til at koble 220v gennem relæet til stikket, ved 190 C.
og slå fra igen ved 200 C.men den kan indstilles til hvilken temp. der ønskes.
Den elektroniske regulator, skal tænde/slukke for en 220 v./2kw varmeblæser, via en føler,
der er placeret nede i vandet, så det er vandtemp. der styrer luftvarmen
(varmeblæseren)

Fordelen ved at opvarme vandet vha. varm luft, er set med vores øje, at vi ikke får en
så storfordampning og dermed kondensering/forhøjet luftfugtighed) i rummet, som hvis vi alene
opvarmer vandet og vandtemp. dermed bliver højere end den omkringværende
koldere luft, der giver større fordampning.

Vi har for en god ordens skyld monteret en fugtstyret ventilator,
i tilfælde af at luftfugtigheden skulle blive for høj.


22. februar 07
(Snekaos i Østjylland)

Lige som man går og håber på foråret snart er på vej, så vælter det ned med sne.
Nu bor vi i et "nedprioriteret" område hvad snerydning angår,
så det er kun dele af villavejene her omkring der ryddes.

Her i huset vil vi ikke risikere liv og lemmer, så vi bliver inde i varmen så længe som muligt.
Da vi gik i seng i går var der "bare" hvidt uden for - nu er der MEGET hvidt, i et tykt lag.

Vi tog et par fotos her til morgen...


View ud af fordøren, der plejer at være et par trappetrin ned, men det er svært at se på dette billede.


- og her står bilerne så, og der bliver de stående...i dag ihvertilfælde!


Det er hvidt der ude...vandet i dammen synker...af en eller anden grund vi ikke lige kan gennemskue

  
Koi'erne er aktive - solsorten leder febrilsk efter foder, her har han fundet bær på vores Cortoneaster.


Vi fik aldrig sat havebordet ind - så sneen har lagt sig som en dyne på det.
Cryptomeria'en i baggrunden er ½ meter lavere end normalt grundet den tunge sne.

Mens jeg sidder her og skriver kæmper et par naboer en brav kamp med at få deres bil fri
- de forsøgte (som de første fra vejen) at komme på arbejde...
...og har skubbet og gravet i en lille time nu, uden held!


Ja, det er ikke sjovt at gå derude i kulden - godt man sidder her i varmen med en kop varm te.

De var heldige i forhold til flere andre der har været kørt fast nøjagtigt samme sted.
For efter en times kamp med skovle og skubben og masen kom en traktor forbi,
han ryddede vejen foran bilen og trak dem derefter fri....


26-27. februar 07
(så kom Bakki'n..)


der bores huller, til 3 stk. expansionsbolte

som skal holde den skinne Bakki Shower'en skal hænges op på væggen, på.


Bakki'n er i rustfrit stål, som blev poleret op, inden den blev hængt op.

Lågen på forsiden kan løftes af til evt. kontrol og servicering indvendigt
(billeder af det indvendige kommer når vi har fået fyldt Bacteria House ind på hylderne)

100mm. bunddrænet og overfladeskimmer er via, hhv. en 110mm. og en 63mm. skydeventil
monteret på et Y-rør, der er reduceret fra 63mm. til 50mm.
og monteret på Sequence-pumpens indgang med en union.

Afgangen fra pumpen er via union forbundet til toppen af Bakki'n
(det hele er lavet i 63mm. pvc-rør)

Røret på undersiden af Bakki'n i højre side, er afgangen og skal monteres med en Delta BIO-UV.
(dvs. BIO-UV'n bliver hængt op lige nedenunder Bakki Shower'en)
Udgangen af UV'n monteres via 63mm. skydeventil til karret, lige under vandlinien.

Røret på Bakki Showeren's venstre lodrette side (nederst) er et overløbsrør, i tilfælde af at pumpen
yderr mere end Bakki'n og Bio-Uv's 63mm. rørføring kan klare ved alm. gravitation.

Udover dette, skal vi kunne shunte (bypass) BIO-UV'n, da UV'n er til max. 10.000 liter pr. time.
(denne størrelse er valgt pga. pladsforholdene (den fysiske længde))

Pumpen er en Sequence 13.450 som formentligt leverer 11-12.000 l. pr. time, i ca. 1m. højde med
63mm rør. Så der skal shuntes ~1-2.000 liter, for ikke at overskride BIO-UV'n max. anbefalede flow.
Overløbsrøret føres ned til karret, og afsluttes lige over vandoverfladen.

Vi begynder nu, at kunne se en afslutning på vores vinterprojekt...


28. februar 07
(Færdig rørføring og Bakki Showeren er fyldt med Bacteria House)


Så er Bakki Showeren monteret, med færdig rørføring, pumpe, BIO-UV, returrør, mm.

3 kasser Bacteria House medie (i alt 30 kg.) skulle kunne klare vores "vandbelastning"
(både den mekaniske og den biologiske rensning)


BIO-UV, pumpe, returrør, ventiler osv. er nu færdigmonteret.

I morgen fredag fylder vi vand fra hyggedammen ½ op i karret og resten vandværksvand, starter
Sequence pumpen og BIO-UV, for at checke om alt er tæt og det hele fungerer som det skal.

Herunder et par nærbilleder af Bacteria House mediet, der når det benyttes i en Bakki Shower
med stort pumpeflow/tryk, har en megastor effektiv overflade (2800m2 pr. m3)

 

 

Nå... men hvad er en bardisk -  uden ølbrikker - nej vel...

 

Så vi har lavet en stak koi-ølbrikker, af de små billeder fra Japan-kalenderen.
De er blevet lamineret, så nu er det en rigtig "koiwater-bar"

Hvis hele "mekanikken" funker, regner vi med på mandag at hente 4-6 koi ind og derefter begynde
at opvarme vandet og fodre, så de kan få den sidste "afpudsning" inden foråret.

De indkøbte barstole er sat ud, så vi kan snart hygge os med at se på fisk inden døre.
Her kan vi følge dem i behagelige omgivelser, med lidt "koi-kunst" på væggene.


 


To be continued...


 

   2007 dagbogens   side 1    side 2     side 3     side 4   side 5

 

 

 

½7

Planlægn. af KOI dam

Start på Koi dam

Koi dagbog for 2004

Koi dagbog for 2005

Koi dagbog for 2006

Koi dagbog for 2007

 

Biofilter og teknik

Karantænekarret

Mikroskopet

Links - koi web

Vidste du at..?

  Sidste NYT

Starten på en Japansk inspireret have i 2004

 

 


 
   
 
   

                         Sidst opdateret: 20. January 2008

 
ZIP Stat
Flere...

2003-2008 © www.hyggedam.dk
Men du er velkommen til at benytte vores tekst, koi og havedamsbilleder, bare du lige dropper os en mail inden.

Hit Counter